Θεοφαγία – Ανθρωποφαγία

Πρόκειται για την συμμετοχή της ομάδας στην εκδήλωση της Εταιρείας Μελέτης Πολιτισμικής Εταιρότητας (Ε.Μ.Π.Ε.): “Θεοφαγία – Ανθρωποφαγία. Η Συμβολική διάσταση του φαγητού και οι ανθρώπινες σχέσεις

Στο εκθεσιακό τμήμα συμμετείχε με το έργο 12-8-4-1.

Η κορυφή – το κεφάλι γυρίζει ανάποδα και κάθεται στο κέντρο, στρουθοκαμηλίζει περιτριγυρισμένη από την, σε όρθια θέση, βάση της. Ανάποδα γυρίζει και η πάνω από την βάση σειρά και στέκει – κρύβεται μέσα – πίσω από τη βάση (της).
Η Δομή – Ιεραρχία παραμένει ίδια, αλλά κρυφή – φοβισμένη. Αμετακίνητη στέκει μόνο η βάση, που έχει μεταμορφωθεί σε περιφέρεια – περίμετρο. Αυτοί που φρουρούν – στηρίζουν παραμένουν όρθιοι. Αυτοί που στηρίζονται ηγεμονούν στέκουν ανάποδα, αλλά έχουν ανατραπεί.

Στα πλαίσια του συνεδριακού τμήματος παρουσιάστηκαν τρεις προσεγγίσεις στο θέμα της Θεοφαγίας όπως την είδαμε και την αναπτύξαμε στα πλαίσια της έρευνάς μας:

  • Φαγητό και Στίγμα – Απόδοση του στίγματος μέσα στον κοινωνικό χώρο που δημιουργείται κατά την επιτέλεση αυτής της καθημερινής, απλής και επαναλαμβανόμενης δράσης και σχετίζεται με την απόκτηση και την κατανάλωση της τροφής.
  • Όψεις Εστίασης – Μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του εστιατορίου και τις όψεις από το Βυζάντιο μέχρι τις μέρες μας.
  • Οργίων Μυστηρίων Θέατρο – Εξαήμερη Πράξις – Παρουσίαση του ομώνυμου έργου του σύγχρονου βιεννέζου εικαστικού Χέρμαν Νιτς.