Το Κέντρο Απόκεντρο φιλοξενεί Στερεότυπα

Η πρώτη εκδήλωση που οργάνωσε το Κέντρο Απόκεντρο στις 27 Νοεμβρίου του 2009.

Ομιλία – συζήτηση με την  κα Κατερίνα Πούτου από την κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ με θέμα «Στερεότυπα».

Η ομιλία αναφέρθηκε

  • Στον σεβασμό του δικαιώματος κάποιου να μην ενταχθεί, εφ΄ όσον όμως του δοθεί η δυνατότητα να ενταχθεί (δικαίωμα στην επιλογή)
  • Στην μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΑΡΣΙΣ για την άρση των στερεοτύπων
  • Σε ένα βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που είναι η δημιουργία  μεικτών ομάδων, οι οποίες μέσα από τις δραστηριότητές τους συντελούν στην κατάργηση των διακρίσεων και στην άρση των στερεοτύπων

Ακολούθησε συζήτηση