Αστικες Διαδρομες

Στα πλαίσια των δράσεων που κατά καιρούς οργάνωσε το Κέντρο Απόκεντρο ήταν οι περιηγήσεις στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.