ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00